Dimetyl trisunfit 

130 ng/viên


Mùi hành, giống mùi hành hoặc tỏi”

Chất chuẩn hương dùng trong công tác huấn luyện chuyên gia thử nếm chuyên nghiệp để nhận diện và đánh giá cường độ của mùi hành trong bia.

Dimetyl trisunfit là một đặc tính được mong đợi trong ale tới từ hop. Là off-flavour, dấu hiệu của quá trình lão hóa trong bia lager.

Food grade | không nhiễm mùi vị lạ | dành cho thử nếm nâng cao | an toàn với vị giác và khứu giác.

Flavour cards

Free Shipping
Capsule for hydrogen sulphide beer flavour standard
Giá : Liên hệ