2-isopropyl-3-methoxypyrazine

6.0 ng/viên


Earthy, giống mùi vỏ khoai tây hoặc đất mới đào”

Chất chuẩn hương dùng trong công tác huấn luyện chuyên gia thử nếm chuyên nghiệp để nhận diện và đánh giá cường độ của mùi earthy trong bia.

2-isopropyl-3-methoxyryrazine nhiễm vào bia qua nguồn nước. Mùi này gợi liên tưởng tới mùi vỏ khoai tây hoặc mùi đất mới đào.

Food grade | không nhiễm mùi vị lạ | dành cho thử nếm nâng cao | an toàn với vị giác và khứu giác.

Flavour cards

Free Shipping
Capsule for hydrogen sulphide beer flavour standard
Giá : Liên hệ