2,4,6-tribromoanisole

900 ng/viên


"Mùi mốc, giống mùi nút chai rượu vang phảng phất mùi cao su”

Chất chuẩn hương dùng trong công tác huấn luyện chuyên gia thử nếm chuyên nghiệp để nhận diện và đánh giá cường độ của mùi mốc trong bia.

2,4,6-tribromoanisole là một dấu hiệu của sự hư hỏng, nhiễm vào bia từ giấy, các-tông hoặc gỗ tái chế. Mùi này thấm qua bao bì và nhiễm vào bia và gợi lên mùi mốc có trong nút chai rượu vang.

Food grade | không nhiễm mùi vị lạ | dành cho thử nếm nâng cao | an toàn với vị giác và khứu giác.

Flavour cards

Free Shipping
Capsule for hydrogen sulphide beer flavour standard
Giá : Liên hệ