geosmin

70 ng/viên


Geosmin, giống mùi đường củ cải hoặc đất ẩm"

Chất chuẩn hương dùng trong công tác huấn luyện chuyên gia thử nếm chuyên nghiệp để nhận diện và đánh giá cường độ của mùi geosmin trong bia.

Geosmin là một trong số những hợp chất tạo ra mùi Earthy trong bia. Là mùi là dấu hiệu của sự hư hỏng trong bia nguồn gốc từ sự nhiễm tạp trong nước.

Food grade | không nhiễm mùi vị lạ | dành cho thử nếm nâng cao | an toàn với vị giác và khứu giác.

 

Flavour cards

Free Shipping
Capsule for hydrogen sulphide beer flavour standard
Giá : Liên hệ