axit butyric

9.0 mg/viên


Butyric“, mùi ôi, giống chất chớ của trẻ em”

Chất chuẩn hương dùng trong công tác huấn luyện chuyên gia thử nếm chuyên nghiệp để nhận diện và đánh giá cường độ của mùi butyric trong bia.

Axit butyric là một off-flavour trong bia, có nguồn gốc từ vi khuẩn nhiễm tạp trong suốt quá trình sản xuất 

Food grade | không nhiễm mùi vị lạ | dành cho thử nếm nâng cao | an toàn với vị giác và khứu giác.

Flavour cards

Free Shipping
Capsule for hydrogen sulphide beer flavour standard
Giá : Liên hệ