metyl thioacetat

267 µg/viên


Mùi rau nấu, hoặc mùi hoa lơ luộc”

Chất chuẩn hương dùng trong công tác huấn luyện chuyên gia thử nếm chuyên nghiệp để nhận diện và đánh giá cường độ của mùi rau nấu trong bia.

Metyl thioacetat chủ yếu có trong bia lager và sinh ra bởi nấm men trong quá trình lên men chính. Đây là một mùi mang tính tích cực trong bia lager nhưng lại là off-flavour trong một số kỉa bia khác.

Food grade | không nhiễm mùi vị lạ | dành cho thử nếm nâng cao | an toàn với vị giác và khứu giác.

Flavour cards

Free Shipping
Capsule for hydrogen sulphide beer flavour standard
Giá : Liên hệ