iso-butylaldehit

80 µg/viên


Grainy, giống mùi malt nảy mầm”

Chất chuẩn hương dùng trong công tác huấn luyện chuyên gia thử nếm chuyên nghiệp để nhận diện và đánh giá cường độ của mùi grainy trong bia.

Isobutylaldehit và các hợp chất liên quan có nguồn gốc từ việc sử dụng pale malt và hoặc một số quy trình sản xuất bia nhất định. Đây là đặc tính chủ chốt của một số loại ale và lager, là off-flavour trong bia có độ cồn thấp, là dấu hiệu nhận biết của một số loại bia đen.

Food grade | không nhiễm mùi vị lạ | dành cho thử nếm nâng cao | an toàn với vị giác và khứu giác.

 

Flavour cards

Free Shipping
Capsule for hydrogen sulphide beer flavour standard
Giá : Liên hệ