guaiacol

100 µg/viên


Mùi khói, giống mùi cá hoặc phomai hun khói”

 

Chất chuẩn hương dùng trong công tác huấn luyện chuyên gia thử nếm chuyên nghiệp để nhận diện và đánh giá cường độ của mùi khói trong bia.

Guaiacol là một off-flavour trong bia pale lager và là mùi được mong đợi trong một số loại ale đặc biệt.

Food grade | không nhiễm mùi vị lạ | dành cho thử nếm nâng cao | an toàn với vị giác và khứu giác. 

 

 

Flavour cards

Free Shipping
Capsule for hydrogen sulphide beer flavour standard
Giá : Liên hệ