ethyl fenchol

175 µg /viên


Mùi earthy, giống mùi hầm hoặc đất tươi mới đào”

 

Chất chuẩn hương dùng trong công tác huấn luyện chuyên gia thử nếm chuyên nghiệp để nhận diện và đánh giá cường độ của mùi đất trong bia.

Etyl fencol là một trong số những hợp chất gây nên mùi đất ở trong bia.

Food grade | không nhiễm mùi vị lạ | dành cho thử nếm nâng cao | an toàn với vị giác và khứu giác.

 

Flavour cards

Free Shipping
Capsule for hydrogen sulphide beer flavour standard
Giá : Liên hệ