2-bromophenol

3.9 µg/viên


Bromophenol, mùi mực, bảo tàng hoặc tivi cũ”

 

Chất chuẩn hương dùng trong công tác huấn luyện chuyên gia thử nếm chuyên nghiệp để nhận diện và đánh giá cường độ của mùi bromophenol trong bia. 

2-Bromophenol là dấu hiệu hư hỏng của bia bị nhiễm vào từ bao bì hoặc từ môi trường. 

Food grade | không nhiễm mùi vị lạ | dành cho thử nếm nâng cao | an toàn với vị giác và khứu giác.

 

Flavour cards

Free Shipping
Capsule for hydrogen sulphide beer flavour standard
Giá : Liên hệ