Dịch chiết hop

1.25 mg/viên


Hop oil, giống mùi hoppy ale”

 

Chất chuẩn dùng trong huấn luyện hội đồng thử nếm chuyên nghiệp để xác định và cho điểm cường độ của mùi hop oil trong bia.

Mùi này có trong hầu hết các loại ale, có nguồn gốc từ dịch chiết hop được bổ sung trong quá trình lên men chính, lên men phụ hoặc chiết chai. 

Food grade | không nhiễm mùi vị lạ | dành cho thử nếm nâng cao | an toàn với vị giác và khứu giác.

 

Flavour cards

Free Shipping
Capsule for hydrogen sulphide beer flavour standard
Giá : Liên hệ