Axit lactic

305 mg/viên

Lactic, giống mùi sữa chua hoặc sữa axit hóa

Chất chuẩn dùng trong huấn luyện hội đồng thử nếm chuyên nghiệp để xác định và cho điểm cường độ của mùi lactic trong bia.

Food grade | không nhiễm mùi vị lạ | dành cho thử nếm nâng cao | an toàn với vị giác và khứu giác.

 

Flavour cards

Free Shipping
Capsule for hydrogen sulphide beer flavour standard
Giá : Liên hệ