Mẫu trắng

not relevant

Mẫu trắng, không mùi không vị”

Chất chuẩn hương dùng trong huấn luyện hội đồng cảm quan bia chuyên nghiệp.

Chất chuẩn này không có mùi và không vị, thêm vào mẫu bia trong các bài huấn luyện để so sánh các đặc tính của sản phẩm với các mùi chuẩn khác. Việc sử dụng mẫu trắng nhằm mục đích chuẩn lại mùi giữa các mẫu sản phẩm trước khi pha các chất chuẩn khác khi thí nghiệm chỉ nhằm mục tiêu huấn luyện người thử trên mùi chuẩn được hướng tới.

Food grade | không nhiễm mùi vị lạ | dành cho thử nếm nâng cao | an toàn với vị giác và khứu giác.

 

Flavour cards

Free Shipping
Capsule for hydrogen sulphide beer flavour standard
Giá : Liên hệ