Natri bicacbonat

670 mg/viên


Mùi kiềm (NaHCO3 - giống mùi xút hoặc thuốc tẩy)

Chất chuẩn hương dùng trong công tác huấn luyện chuyên gia thử nếm chuyên nghiệp để nhận diện và đánh giá cường độ của mùi kiềm trong bia.

Mùi kiềm có nguyên nhân từ các chất tẩy rửa gốc kiềm nhiễm tạp vào bia. Nhận diện mùi này rất cần thiết để ngăn cản mối nguy đưa sản phẩm hỏng ra ngoài thị trường.

Food grade | không nhiễm mùi vị lạ | dành cho thử nếm nâng cao | an toàn với vị giác và khứu giác.

 

Flavour cards

Free Shipping
Capsule for hydrogen sulphide beer flavour standard
Giá : Liên hệ