Giao hàng tận nơi trên toàn quốc

Các chuẩn hương được chứng nhận

AROXA certified flavour standards

Hệ thống quản lý năng lực chuyên gia thử nếm

Taster validation scheme screenshot

Phần mềm phân tích cảm quan

SensCheck logo

Các tiêu chuẩn hương vị đã được chứng nhận của chúng tôi được sử dụng bởi các công ty thực phẩm và đồ uống toàn cầu để phát triển các kỹ năng trong bảng hương vị chuyên nghiệp của họ. Tham gia đào tạo bảng khẩu vị của bạn để phát hiện những mùi hương, mùi hôi và những lưu ý tích cực, nâng cao chất lượng và tính khách quan trong các thí nghiệm cảm quan của bạn.

 

Tiêu chuẩn mùi hương >>

Sử dụng chương trình xác nhận người nếm của chúng tôi để đánh giá năng lực của các người nếm chuyên nghiệp của bạn. Kiểm tra khả năng của họ để xác định quy mô và cường độ của các ghi chú hương vị cá nhân. Chương trình xác nhận người nếm của AROXA dễ dàng thiết lập, tùy theo nhu cầu của bạn để tùy biến linh hoạt, độc lập và đảm bảo hiệu quả chi phí.

 

Hệ thống chuyên gia thử nếm >>

Phần mềm phân tích cảm quan SensCheck của chúng tôi cho phép bạn triển khai một hệ thống quản lý chất lượng cảm quan toàn cầu trong thời gian kỷ lục. Phần mềm này có tính năng nâng cao hiệu suất bảng lựa chọn hương vị dựa trên hiệu quả, dữ liệu thu thập trên máy vi tính từ dữ liệu nếm và báo cáo quản lý tập trung.

 

Phần mềm phân tích cảm quan >>